لیست سوالات رایج

لیست سوالات رایج

جراحی زیبایی

آیا کجی وانحراف ظاهری بینی همواره بطور رضایت بخش قابل اصلاح است؟ (نمایش سوال)
چه موقع توصیه به عمل جراحی پروتز چانه می شود؟ در صورت نیاز یا باید قبل از عمل بینی انجام شود یا بعد آن؟ (نمایش سوال)
کبودی زیر چشم، آیا همواره پس از عمل وجود دارد؟ چقدر طول می کشد تا برطرف شود؟ (نمایش سوال)
آیا درد پس از عمل جراحی بینی شدید است؟ (نمایش سوال)
چند درصد افرادی که عمل راینوپلاستی انجام می دهند از عمل اولیه راضی خواهند بود؟ (نمایش سوال)
آیا بینی ای موسوم به گوشتی مدتی پس از عمل به شکل اولیه خود بر می گردند؟ (نمایش سوال)
آیا عمل جراحی بینی های با پوست چرب ، ضخیم موسوم به بینی های گوشتی را توصیه می کنید یا خیر؟ (نمایش سوال)
از چه سنی می توان عمل جراحی راینوپلاستی انجام دارد؟ (نمایش سوال)
چه موقع توصیه به عمل جراحی پروتز چانه می شود؟ در صورت نیاز یا باید قبل از عمل بینی انجام شود یا بعد آن؟ (نمایش سوال)

جراحی گوش

پارگی پرده گوش پس از ضربه به گوش چه زمانی نیاز به جراحی دارد؟ (نمایش سوال)
سن مناسب برای اصلاح عیوب ظاهری لاله گوش چند سالگی است؟ (نمایش سوال)

سایر سوالات

گرفتگی صدا چه وقت نیاز به بررسی دارد؟ (نمایش سوال)

جراحی های اطفال

آیا جراحی لوزه لیزری انجام می شود؟ (نمایش سوال)
تجمع مایع پشت پرده گوش یا اتیت سروز را چگونه باید درمان کرد؟ (نمایش سوال)
چه بچه ای نیاز به جراحی لوزه دارد؟ (نمایش سوال)
آیا عمل جراحی لوزه ها، سرپایی انجام می شود؟ (نمایش سوال)

عمل درمانی

آیا احتمال عود پولیپ بینی پس از جراحی آندوسکوپی وجود دارد؟ (نمایش سوال)
عمل انحراف بینی از چند سالگی قابل انجام است؟ (نمایش سوال)
عمل جراحی آندوسکوپی سینوس برای چه بیمارانی قابل انجام است؟ (نمایش سوال)