آلبوم فیلم آلبوم فیلم
اصلی

داستان جراحی خانواده رضایی
داستان جراحی خانواده رضاییدوران شیردهی
جراحی بینی در دوران شیردهی مادرآلرژی
تاثیر آلرژی یا حساسیت در جراحی بینیجراحی بینی و حاملگی
جراحی بینی و حاملگیگچ بینی
گچ بینی و متدهای جدید جراحی بینیانحراف بینی و عمل جراحی زیبایی
انحراف بینی و عمل جراحی زیباییعمل ثانویه
بیماری که سال ها بدنبال جراح ، برای عمل ثانویه بوده استجراحی زیبایی بینی در ایران
جراحی زیبایی بینی در ایراناتاق عمل
توضیحات اتاق عمل بینی دکتر عباسی از شبکه ریورچسب بینی
روش زدن چسب بینی بعد از جراحی بینیچسب بینی
صحیح ترین روش زدن چسب بینی بعد از عملچسب بینی
نحوه زدن چسب بینی بعد از عمل جراحی زیبایی بینیتصاویر قبل و بعد از عمل بینی
تصاویر قبل و بعد از عمل زیبایی بینیجراحی زیبایی بینی
آیا تابحال تجربه جراحی بینی داشته اید؟جراحی مجدد بینی
دکتر حامد عباسی ، جراح و متخصص گوش،حلق و بینیجراحی بینی
دکتر حامد عباسیمعرفی دکتر حامد عباسی
دکتر حامد عباسی _ متخصص گوش،حلق و بینی و جراح زیبایی بینی و صورت
سایر

جراحی بینی
اعتماد به نفس بالاتر با داشتن صورت زیباتر!انیمیشن تبلیغاتی جراحی بینی
انیمیشن جراحی بینی ایده پردازی جالب
صدا و سیما

آلرژی 3
آلرژی و ارتباط آن با جراحی بینی 3آلرژی 2
آلرژی و ارتباط آن با جراحی بینی 2سینوزیت
سینوزیت و درمان (برنامه به خانه برمیگردیم)شبکه اول سیما (خانواده یک)
ناهنجاری های بینی 2 (برنامه خانواده یک)شبکه اول سیما (خانواده یک)
ناهنجاری های بینی 1 (برنامه خانواده یک)به خانه برمیگردیم
شکستگی بینی (برنامه به خانه بر می گردیم)آلرژی 1
آلرژی و ارتباط آن با جراحی بینی 1به خانه یرمیگردیم 2
انحراف بینی 2 (برنامه به خانه بر می گردیم)به خانه برمیگردیم 1
انحراف بینی 1 (برنامه به خانه بر می گردیم)شبکه پنجم سیما
لیفت بینی (برنامه به خانه بر می گردیم، شبکه پنجم سیما)شبکه دوم سیما(یک فنجان سلامت)
معیارهای عمل بینی (برنامه یک فنجان سلامت،شبکه دوم سیما)شبکه اول سیما (خانواده یک)
عمل بینی با دکتر عباسی(برنامه خانواده یک شبکه اول سیما)شبکه ریور
دانستنی های عمل بینی با دکتر حامد عباسی از شبکه ریورشبکه جام جم 3
توضیحات عمل بینی توسط دکتر حامد عباسی در شبکه جهانی جام جم 3شبکه جام جم 2
توضیحات عمل بینی توسط دکتر حامد عباسی در شبکه جهانی جام جم 2شبکه جام جم 1
توضیحات عمل بینی توسط دکتر حامد عباسی در شبکه جهانی جام جم 1