جراحی ثانویه بینیجراحی ثانویه بینی :
جراحی ثانویه یا جراحی مجدد به انجام عمل جراحی روی بینی که قبلا عمل شده باشد گفته می شود.بعضي به آن جراحي ترميمي بيني هم ميگويند،درحالي كه جراحي ترميمي به مواردي گفته ميشود كه ساختار بيني بدليل تومور يا آسيب بافتي ديگري به هم ريخته باشد وجراح بخواهد آن را اصلاح كند. تعداد قابل ملاحظه ای از بیماران دکتر عباسی، بیمارانی هستند که قبلا در جایی دیگر عمل جراحی بینی انجام داده اند ولی  از نظر ظاهری یا کارکرد تنفسی از نتیجه عمل خود راضی نیستند  ممکن است ایراد بینی یک عیب مختصر باشد که اصلاح آن به راحتی قابل انجام است. ویا اینکه ساختار بینی به کلی بهم ریخته باشد که کار را بسیار مشکل می کند .كساني كه قصد انجام جراحي مجدد دارند بايد آگاه باشند كه اصلاح بعضي ايرادات ممكن است به راحتي ممكن باشند و در مواردي ممكن است مشكل باشد،بعضي موارد كه جراح اوليه قسمتي از ساختار بيني را زياد برداشته باشد،اصلاح كامل آن ممكن است غير ممكن باشد.در كل هرچه جراحي اوليه با دستكاري بافتي كمتري همراه بوده باشد،جراحي مجدد بيني احتمال موفقيت بيشتري خواهد داشت.در جراحي هاي مجدد احتمال استفاده از غضروف گوش يا دنده وجود دارد. جراحي مجدد بيني نياز به تجربه بالا و مهارت كافي دارد و با وجود يك جراح خوب هم ممكن است نتايج عمل كاملاً ايده آل نباشد.
دکتر عباسی در جلسه مشاوره قبل از عمل پس از معاینه دقیق بینی و برآورد میزان ایرادات بینی به خواسته ها و انتظارات بیمار توجه ویژه دارد و در صورتی که در جلسه مشاوره معلوم شود که انتظارات بیمار با انجام عمل جراحی مجدد برآورد ه می شود. توصیه به عمل مجدد می کند.