بلاگ

جراحی سینوس

جراحی سینوس

جراحی سینوس ، عمل آندوسکوپی سینوس جراحی سینوس ها با هدف تخلیه محتویات سینوس ها

پولیپ بینی

پولیپ بینی

پولیپ بینی ، انسداد حفره بینی پولیپ بینی ،رشد مخاط حفره بینی و سینوس های

پروتز گونه و چانه

پروتز گونه و چانه

پروتز گونه و چانه ، برجسته سازی گونه و چانه پروتز گونه و چانه نام

بوتاکس

بوتاکس

بوتاکس ، سم بوتولینوم بوتاکس Botox یک ترکیب ساخته شده از سمی به نام بوتولینوم Botulinum

زیبایی بینی

زیبایی بینی

زیبایی بینی زیبایی بینی پس از جراحی به عوامل مختلفی بستگی دارد .یکی از موارد