جراحی سینوس

جراحی سینوس

جراحی سینوس ، عمل آندوسکوپی سینوس جراحی سینوس ها با هدف تخلیه محتویات سینوس ها از ترشحات و یا احتمالا توده پاتولوژیک داخل آنها و باز […]
پولیپ بینی

پولیپ بینی

پولیپ بینی ، انسداد حفره بینی پولیپ بینی ،رشد مخاط حفره بینی و سینوس های اطراف بینی به شکل برجستگی صورتی کم رنگ است که اغلب […]
شکستگی بینی

شکستگی بینی

شکستگی بینی ، عمل دماغ شکسته شکستگی بینی به دلیل آسیب جسم سخت ایجاد می شود که ممکن است با آسیب پوست روی بینی همراه باشد […]
انحراف تیغه بینی

انحراف تیغه بینی

انحراف تیغه بینی و درمان آن با جراحی سپتوپلاستی انحراف تیغه بینی به این معنا است که دیواره نازک (سپتوم بینی) بین سوراخ های بینی شما […]