جراحی استئوتومی بینی

جراحی استئوتومی بینی

جراحی استئوتومی بینی ، osteotomy بینی اصطلاح استئوتومی ، که از زبان یونانی گرفته شده است ، در فرهنگ لغت پزشکی به عنوان یک عمل جراحی […]