عمل بینی در فصل سرما

بسیاری از افراد سوال میپرسند آیا عمل بینی در فصل سرما ( زمستان ) در نتیجه نهایی عمل تاثیر بدی دارد؟ شرایط آب و هوایی سرد، […]