پروتز گونه

پروتز گونه

پروتز گونه نام یک جراحی زیبایی برای حجم دادن به گونه های صاف و توخالی می باشد. گونه های برجسته به عنوان معیار زیبایی شناخته می […]