بوتاکس

بوتاکس

بوتاکس ، سم بوتولینوم بوتاکس Botox یک ترکیب ساخته شده از سمی به نام بوتولینوم Botulinum است . این سم با نام بوتاکس در ایران معروف است […]