گلو درد

گلو درد

گلو درد معمولا همراه با خارش یا سوزش گلو است که اغلب در هنگام بلعیدن بدتر می شود . گلودرد بسیار رایج است و معمولا نباید […]