رفع چین و چروک توسط بوتاکس

رفع چین و چروک توسط بوتاکس

رفع چین و چروک توسط بوتاکس (سم بوتولینوم) رفع چین و چروک توسط بوتاکس Botox یک روش پرطرفدار جوانسازی پوست در میان مردم است . سم بوتولینوم […]
بوتاکس

بوتاکس

بوتاکس ، سم بوتولینوم بوتاکس Botox یک ترکیب ساخته شده از سمی به نام بوتولینوم Botulinum است . این سم با نام بوتاکس در ایران معروف است […]