جراحی سینوس

جراحی سینوس

جراحی سینوس ، عمل آندوسکوپی سینوس جراحی سینوس ها با هدف تخلیه محتویات سینوس ها از ترشحات و یا احتمالا توده پاتولوژیک داخل آنها و باز […]