پلاسما بینی

پلاسما بینی

پلاسما بینی یعنی کوچک کردن و فرم دهی بینی های گوشتی به کمک حالت چهارم ماده (پلاسما) که این روش را با نام پلکسر بینی هم […]