آیا رینوپلاستی حس بویایی را کاهش میدهد

آیا رینوپلاستی حس بویایی را کاهش میدهد؟

سوال خیلی از بیماران قبل از عمل بینی این است که : آیا رینوپلاستی حس بویایی را کاهش میدهد ؟ جواب : خیر بعد از عمل […]